JA slide show
 
Home
อวยพรปีใหม่

นายพิศาล แช่มโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่พศจ.สป. ถวายสักการะแด่พระราชธรรมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
น้อมถวายอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร

 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า และภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรม

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางจิรประภา เอี่ยวเจริญ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจารคณะสงฆ์ และนางดาหวัน เสมขำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า และภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวหาร เวลา ๐๗.๐๐ น. จำนวน ๘ รูป และเวลา ๑๐.๓๐ น. จำนวน ๔ รูป การสวดพระอภิธรรมจะมีตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่าย ช่วงค่ำ และจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. การสวดเป็นการสวดทำนองหลวง ซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมที่จัดขึ้นเฉพาะงานหลวง หรืองานที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราชานุเคราะห์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.สมุทรปราการจัดอบรมไวยาวัจกร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556  คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมไวยาวัจกร/กรรมการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ  ประจำปี 2556  ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี  วัดพิชัยสงคราม  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.  โดยมีพระราชธรรมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมทั้งให้สัมโมทนียกถาแก่ไวยาวัจกร/กรรมการวัดที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  วัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจความหมาย  บทบาท  อำนาจหน้าที่ตลอดจนกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  มติ  มหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง  และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของวัด  และท้องถิ่น  และช่วยเพิ่มศรัทธาต่อวัดมากขึ้น  มีไวยาวัจกรและกรรมการวัดเข้ารับการอบรมจำนวน 62 คน  วิทยากรที่ความรู้บรรยายได้เชิญมาจากผู้มีความรู้ความสามารถและคุณวุฒิจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมสมเด็จเกี่ยว

นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ  หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นายรณทัด  จุลวัฒนะ  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีหดม  พนักงานพิมพ์ดีด  ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสสระเกศราชวรมหาวิหาร  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร  โดยพระครูปทุมวรกิจ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี / พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล / พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ , คุณปรียานุช นันทโชติ / ส.ส.สุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย, คุณสายัน นพขำ นายกเทศบาล ตำบลบ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี / ดร.กมล จำรัสผลเลิศ, คุณสุรศักดิ์-คุณลัดดา จำรัสผลเลิศ, คุณกวี-คุณอำภา จำรัสผลเลิส, ดร.มาริษา จำรัสผลเลิศ, คุณวิสันต์-คุณเยาวลักษณ์ ฤทัยเจตน์เจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานโครงการนำวิปัสสนากรรมฐานสู่พระนวกะ ประจำปี 2556 อำเภอบางบ่อ

นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าเยี่ยมโครงการนำวิปัสสนากรรมฐานสู่พระนวกะ ประจำปี 2556  ของคณะสงฆ์อำเภอบางบ่อ  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556  เวลา 13.00 น. ณ วัดสุคันธาวาส  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ  โดยมีพระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร กทม.เป็นประธาน  พระครูศรีสมุทรวาหะ  เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ  กล่าวถวายการต้อนรับ 

 
ผอ.พศจ.สมุทรปราการร่วมประชุมวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีนายคณิต  เอี่ยมระหงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุม  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555  เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ  สหกรณ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นอนุกรรมการด้วย  ในที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด  ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่อไป

 


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้42
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้163
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว409
mod_vvisit_counterเดือนนี้1266
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1644
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด169164

ขณะนี้มีผู้ชม : 2
IP ของคุณ : 54.196.23.239
,
Now is: 2014-04-23 13:41

ค้นหาด้วย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

ราคาทองคำวันนี้

พยากรณ์อากาศวันนี้


คำสอนของพ่อ

ลูกของพ่อ…อย่าดีแต่จะคิด ลูกต้องคิดแต่ดีดี ลูกของพ่อ…อย่าดีแต่พูด ลูกต้องพูดดีดี ลูกของพ่อ…อย่าดีแต่ทำ ลูกต้องทำดีดี ลูกของพ่อ…อย่าดีแต่จะคบคน ลูกต้องคบคบดีดี ลูกของพ่อ…ดีแต่จะไป ลูกต้องไปดีดี ลูกจง คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดีดี

ผู้อำนวยการ

นายพิศาล แช่มโสภา

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการ

แนะนำวัดในจังหวัด

วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดบางพลีใหญ่ใน  เดิมชื่อวัดพลับพลาชัยชนะสงคราม หรือเรียกอีกอย่างว่า "วัดหลวงพ่อโต"
 
วัดบางพลีใหญ่กลาง
วัดบางพลีใหญ่กลาง  เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม


สำนักปฏิบัติ-ธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการ แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง  อ่านต่อ


ห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร

                    ll บทความอื่น คลิ๊กที่นี่ ll

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อเว็บไซด์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
 

 

ราคาน้ำมันวันนี้