Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบ
โครงสร้างคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ (มหานิกาย)

 

พระเทพสมุทรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร


พระครูวิมลศุภการ
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง


พระราชพัฒนสุนทร
เจ้าคณะอำเภอพระประแดง
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม

พระศรีรัตนเมธี
เจ้าคณะอำเภอบางพลี
เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว

พระครูศรีสมุทรวาหะ
เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส

พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต
เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์
เจ้าอาวาสวัดใหญ่

พระมงคลธรรมธัช
เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง
เจ้าอาวาสวัดศิริเสาธง

พระมงคลญาณวิกรม
ที่ปรึกษา จอ.พระสมุทรเจดีย์
เจ้าอาวาสวัดคู่สร้าง

 

โครงสร้างคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต)

พระเมธีธรรมสาร
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม