Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบรายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนวัดในจังหวัดสมุทรปราการ
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดสมุทรปราการ 125 วัด
มหานิกาย 118 วัด
ธรรมยุต 7 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 6 วัด
มหานิกาย 5 วัด
ธรรมยุต 1 วัด
วัดราษฎร์ 119 วัด
มหานิกาย 113 วัด
ธรรมยุต 6 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย -

วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสมุทรปราการ

พระภิกษุ 3924 รูป
มหานิกาย 3,619 รูป
ธรรมยุต 305 รูป
สามเณร 278 รูป
มหานิกาย 257 รูป
ธรรมยุต 21 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2559