Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. (ช่วงเช้า) และเวลา ๑๔.๓๐ น. - ๒๐.๓๐ น.(ช่วงเย็น) นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ,คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ,ส่วนราชการทุกภาค

ส่วน,และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙