Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบพิธีเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. จังหวัดสมุทรปราการ,คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง) ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยบันทึกเทปฯและนำไปเผยแพร่ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ในวันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยได้รับความเมตตาจากพระราชเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง)  นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราขการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าฯ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ครู-นักเรียน เยาวชนและประชาชน ในอำเภอบางพลี จำนวน ๕๐๐ รูป/คน