Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าพระคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่ พระภิกษุสามเณร ที่สอบบาลีได้ ประโยค ๑ - ๒ ป.ธ.๓, ๔, ๕, ๖ นักธรรมชั้นตรี โท เอก และมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน (พระอารามหลวง) ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ