Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบพิธีเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถตามมติมหาเถรสมาคม ประจำเดือน สิงหาคม ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมีท่าน ธนู บุญเลิศ เป็นประธานพิธีในพิธี ฯและ พระสิทธิพัฒนาทร รักษาการเจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยพระสังฆธิการ พระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในอำเภอพระประแดง จำนวน 300 รูป/คน