Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

เข้าระบบทำบุญบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรม

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการnร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาสวัด บูรพาจารย์และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

และได้ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช. และพระมหาเถระ พระเถระ คณะสงฆ์ มีประชาชน ชุมชน และนักเรียน นักศึกษา ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้