Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

สวดมนต์ข้ามปี 2560

โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

1.มติมหาเถรสมาคม

2.ประวัติสวดมนต์ข้ามปี

3.การเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดสมุทรปราการ

4.บทสวดมนต์ข้ามปี

5.ภาพกิจกรรม

6.กำหนดการโครงการเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ณ วัดกลางวรวิหาร

7.คำสั่งจังหวัดสมุทรปราาการ หน้า1 หน้า 2