Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำเดือน พฤษภาคม 2560


๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ น จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำเดือนพฤษภาคม ณ วัดศิริเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดย พระมงคลธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง/เจ้าอาวาสวัดศิริเสาธง ประธานฝ่ายสงฆ์ และเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดทุกวัด นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส นายสยาม ศิริมงคล นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ว่าการ อำเภอบางเสาธง ประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยกำหนดจัดเวียนตามแผนปฏิทิน ๑๒ ครั้ง ณ วัดเจ้าคณะผู้ปกครอง/วัดที่มีความพร้อม

-

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ ศรัญญา บังเกิดสุข:
ข่าว ศรัญญา บังเกิดสุข: