Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

โครงการพัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนารุ่นที่9 ณ วัดชัยมงคล


วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิด และให้โอวาท โครงการพัฒนาศาสนสถานและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รุ่น ที่ 9 ณ วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 นักศึกษา ปวช.ปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างสมุทรปราการ  ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560 จำนวน 2๐๐ คน - อบรมปฏิบัติธรรม , รักษาศีล เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่วัด


พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ : ศรัญญา บังเกิดสุข
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข