Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

ลงพื้นที่ วัดขุนสมุทราวาส วัดสาขลา วัดพระสมุทรเจดีย์

วันที่ 20 พ.ค.2560 ผอ.พศจ.สมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ วัดขุนสมุทราวาส อ.พระสมุทรเจดีย์ ประสานขอข้อมูล เอกสาร ประกอบการออกโฉนดที่ดินให้กับวัด, เยี่ยมชม วัดสาขลา ซึ่งเป็นวัดที่มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากวัดสาขลาไป วัดขุนสมุทราวาสได้ , วัดพระสมุทรเจดีย์ ปรึกษา ขอข้อมูล การแก้ไขโฉนดที่ดินวัด..

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ : ศรัญญา บังเกิดสุข
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข