Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำเดือน มิถุนายน 2560


5 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00น จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามมติมหาเถรสมาคมประจำเดือนมิถุนายน ณ วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ โดยพระมงคลญาณวิกรม ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์/เจ้าอาวาสวัดคู่สร้าง ประธานฝ่ายสงฆ์พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์/เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พร้อมคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระสังฆาธิการร่วมนำสวดพระพุทธมนต์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สป. ประธานฝ่ายฆราวาส นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดฯ  นายสยาม ศิริมงคล นายธนู บุญเลิศ รอง ผวจ.สป. หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ  อ.พระสมุทรเจดีย์ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อุบาสก อุบาสิกา ประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยกำหนดจัดเวียนตามแผนปฏิทิน 12 ครั้ง ณ วัดเจ้าคณะผู้ปกครอง/วัดที่มีความพร้อม..


พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ : ศรัญญา บังเกิดสุข
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข