Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำเดือน กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคม ประจำเดือน กันยายน 2560 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี/เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร  ร่วมนำสวดพระพุทธมนต์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล รอง ผวจ.สมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ คณะครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ : สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข