Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเจิม เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณลานจอดหน้าโรงจอดเครื่องบิน ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอบางพลี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ถวายการต้อนรับ

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

 

ภาพ : สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข