Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่  29 กันยายน 2560 เวลา 12.30 น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ  ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั่้นตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำนักเรียนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ณ วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานในการเปิดสนามสอบ มีผู้เข้าสอบจำนวน 237 รูป และตรวจเยี่ยมสนามสอบ วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 188 รูป

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ : สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข