Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2ั560 เวลา 16. น. จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทุกวันที่ 5 ของเดือนตามมติมหาเถรสมาคม ปรปะจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ วัดทรงธรรมวรวิหาร ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง/เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร ร่วมนำสวดพระพุทธมนต์  นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รอง ผวจ.สทุทรปราการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี

 

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

 

ภาพ : สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข