Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหัวคู้ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีพระครูปริยัติวงศาจารย์ เจ้าคณะตำบลบางเสาธง-ศีรษะจระเข้ใหญ่/เจ้าอาวาสวัดหัวคู้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 116 คน

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ : สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข