Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

พิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมี นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส , พระครูภาวนาสมคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน/เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพันเอกวิรัช วงจันทร์ หน.กบค.กอ.รมน.จ.สป. ข้าราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น/ชุมชนแขกผู้มีเกียรติฯ ร่วมพิธี ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑๑๔ รูป

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ :สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข