Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก) ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560   นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผอ.พศจ.สมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมสนามธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก) ณ วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดสนามสอบ มีผู้เข้าสอบรวม  695 รูป และร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก) ณ วัดอาษาสงคราม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมีพระเมธีธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) เป็นประธานเปิดสนามสอบ มีผู้เข้าสอบรวม 188 รูป และในโอกาสนี้ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เมตามาเยี่ยมสนามสอบทั้ง 2 แห่ง..

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

ภาพ :สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว : ศรัญญา บังเกิดสุข