Get Adobe Flash player
คำขวัญจังหวัดสมุทรปราการ : ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

รวมเว็บลิงค์

โครงการสมุทรปราการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 21.00 น. จังหวัดสมุท่รปราการร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสมุทรปราการสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ วัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (วัดศูนย์กลาง) โดยพระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี/เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ประธานฝ่ายฆราวาส นางศศิวมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี  และวัดทุกวัดในจังหวัดสมุทรปราการ

พิมพ์เนื้อหาส่วนที่อ่านต่อหน้า 2

 

ภาพ : สราวุธ สนิทกลาง
ข่าว  : สราวุธ สนิทกลาง