ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

           วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชำนาญ ชาญไชย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายณัชชัชพงศ์ แดงสกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ และสาธุชนพร้อมกัน ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.onab.go.th&set=a.2830657070572909


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 2565-5-24_1318.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,251