ประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ จังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายณัชชัชพงศ์ แดงสกุล ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะจังหวัดสมุทรปราการ (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญวัดอาษาสงคราม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ พระเมธีธรรมสาร (สมพร จิตฺตโสภโณ) ประธานในพิธี การประชุมดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,251