ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายชำนาญ  ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,251