กฐินพระราชทานวัดอาษาสงคราม

     วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ นางวารี กันแสง ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปเพื่อถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

        ในการนี้ นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายณัชชัชพงศ์ แดงสกุล นักวิขาการศาสนาชำนาญการ ได้เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,165