ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

                     วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ โดยมีท่านพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 5 รองประธานกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการสอบเขตที่ดินของวัดโมกข์, วัดแค และวัดจวนดำรงราชพลขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และร่วมรับฟังการชี้แจงกรณีการบูรณะอุโบสถวัดวัดจวนดำรงราชพลขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,427