บุคลากร

โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

 

นายชำนาญ  ชาญไชย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ

 

- ว่าง -

 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

 

- ว่าง -

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณัชชัชพงศ์ แดงสกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายรัตนพงษ์ นันทรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางดาหวัน เสมขำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวอรณิชชา ชัยยะ
พนักงานทำความสะอาด
นายศุภกร มะวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

 

นายนิธิภัทร์ ศรีธนิศานนท์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายณรงค์วิทย์ กลิ่นสุบรรณ์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายสุจน์ ศิริรัตน์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายพงศ์ธร บวรรัตนินทร์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

นายทราวิส หาโล
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายอาวุธ สามี
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายสุประดิษฐ์  สิงหทศ
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายธณัติ เล็กสุวัฒน์
พนักงานดูแลห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,429