ผอ.พศจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ทำเรื่องขอรับเงินสนับสนุนในการบูรณะอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุกว่า 130 ปี ของวัดจวนดำรงราชพลขันธ์

                     วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางเนตรทิพย์  เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนางศาริสา  จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ที่ 1 ราชบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทำเรื่องขอรับเงินสนับสนุนในการบูรณะอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุกว่า 130 ปี ของวัดจวนดำรงราชพลขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งวัดดังกล่าวเป็นวัดของชุมชนชาวมอญ และมีประวัติเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครเขื่อนขันธ์ ในสมัยรัชกาลที่ 2  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,441