ผอ.พศจ.สมุทรปราการ ร่วมรับน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน สรงศพพระราชสมุทรเมธี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม

                     วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมรับน้ำหลวงสรงศพพระราชทาน สรงศพพระราชสมุทรเมธี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงคราม ในการนี้ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์, ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และพระเดชพระคุณพระเทพสมุทรมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,456