ผอ.พศจ.สมุทรปราการ ร่วมพิธี นำแผ่น ทอง เงิน นาก ให้พระราชพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม โปรดเมตตาจารอักขระ

           วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธี นำแผ่น ทอง เงิน นาก ให้พระราชพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โปรดเมตตาจารอักขระ

           วันนี้ (22 เมษายน 2565) เวลา 08.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอพระประแดง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาค และอธิษฐานจิตเพื่อนำไปเป็นมวลสารประกอบพิธีหล่อพระพุทธดำรงราชานุภาพ และวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี โดยพระราชพัฒนสุนทร เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง ณ เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

           ทั้งนี้จากเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ได้มีการประชุมหารือและพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการในวาระพิเศษดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดสร้างพระพุทธดำรงราชานุภาพ หน้าตักขนาด 29 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ให้บุคลากรในสังกัดได้สักการะบูชา และจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทราบริจาคเงินผ่าน "บัญชีกองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในกิจการสาธารณะต่างๆ โดยขอความร่วมมือให้ทางจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดสร้างวัตถุมงคลของกระทรวงมหาดไทยในการนำแผ่นทอง เงิน นาค ให้พระเกจิคณาจารย์ที่ประชาชนในจังหวัดเคารพนับถือศรัทธาได้โปรดเมตตาลงอักขระพร้อมทั้งอธิษฐานจิตเพื่อจะได้นำไปเป็นมวลสารประกอบพิธีหล่อพระพุทธดำรงราชานุภาพ และวัตถุมงคลที่จัดสร้างต่อไป 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,061