ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

           วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายชำนาญ ชาญไชย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าเรื่อง การรังวัดและออกโฉนดที่ดินวัดขุนสมุทราวาส ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการตรวจสอบประวัติความเป็นมาและการออกโฉนดที่ดินของวัดขุนสมุทราวาส ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA303 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,075