ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัดพิชัยสงคราม

           วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดย พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 177,634