พศจ.สมุทรปราการ จัดการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมืองสมุุทรปราการ

           การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และรองเจ้าคณะตำบล วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระเทพสมุทรมุนี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,216