ผอ.พศจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการอำเภอพระประแดง

การประชุมพระสังฆาธิการอำเภอพระประแดง
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทรงธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,216