ผอ.พศจ.สป.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตามเรื่องค่าผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์วัดกิ่งแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายรัตนพงษ์ นันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สนองงานคณะสงฆ์ในด้านดูแลที่ดินศาสนสมบัติวัด มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินที่จะเวนคืนของวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนการติดต่อประสานงานรับค่าผาติกรรมที่ดินธรณีสงฆ์วัดกิ่งแก้วร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ เพื่อดำเนินการแทนเจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว ตามกรอบระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,431