ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการทุกคน “งดรับ งดให้”ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf NoGiftPolicySPKONAB2023.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 175,251