พศจ.สมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

                     วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. นางเนตรทิพย์  เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการร่วมต้อนรับ พระเทพศาสนภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และพระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ประธานคณะกรรมการฯ หนกลาง และคณะกรรมการฯ ณ วัดสุคันธาวาส ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.186178280336469&type=3

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211108123135915

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,534