พศจ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดกลางวรวิหาร

                     วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 14.00 น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระสมุทรมังคลาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว ภายใต้โครงการมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

                     ในการนี้ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานสงฆ์ พิจารณาผ้าป่า

                     ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย อันเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสมทบการทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา ซึ่งในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคสมทบโครงการฯ ทั้งจากคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 634,816 บาท

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211111155415565


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,619