พศจ.สมุทรปราการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

                     วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ในการนี้ ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และมีพระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,513