พศจ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดชัยมงคล 21 พ.ย. 2564

                     วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) แม่กองธรรมสนามหลวง, พระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พร้อมคณะพระสังฆาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบวัดชัยมงคล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ, พระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง, พระศรีรัตเมธี เจ้าคณะอำเภอบางพลี, พระมงคลธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง, พระวชิรธรรมวิธาน เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ, พระครูวิมลศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ, พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายการต้อนรับ
                     ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง โดยภาพรวมของการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,490