พศจ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบวัดอาษาสงคราม 24 พ.ย. 2564

                     วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ณ สนามสอบวัดอาษาสงคราม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ พระภิกษุและสามเณรผู้เข้าสอบ โดยภาพรวมของการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 33,358