พศจ.สมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล วันที่ 3 ของการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ผู้เชิญภัตตาหาร และสิ่งของพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรผู้เข้าสอบ และกรรมการกำกับห้องสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

           วัน จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมปฏิบัติพิธี ณ สนามสอบ วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
           จากนั้น พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท ในพิธีเปิดสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2565 ชั้นประโยค ป.ธ. 3 และ บาลีศึกษา 3 โดยมี พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ร่วมพิธีและร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ วัดชัยมงคล ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมของการสอบในวันสุดท้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,118