โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนพุทธศาสนิกชน (เพศชาย) ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดสมุทรปราการ อุปสมบทในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565 (อุปสมบทฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจำนวน 9 คน ทั้งนี้ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2394 0118 - 20 ในวันและเวลาราชการ หากมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพภัตตาหาร และน้ำปานะ เครื่องอัฐบริขารสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และเบอร์โทรศัพท์ ข้างต้น

           ขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยท่านที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2394 0118 - 20 หรือทางเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ https://spk.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
โครงการอุปสมบทหมู่ 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยไม่ถือเป็นวันลา |
โครงการอุปสมบทหมู่ 910 รูปเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,115