พศจ.สมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

           วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ศูนย์กลางระดับจังหวัด ณ วัดแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี           

           เวลา 18.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม โดยมีพระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.ดร. เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง แพร่หลายและดำรงมั่นอยู่คู่ชาติไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นประธานสงฆ์นำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตภาวนา และนำผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน  ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อสืบสานงานประเพณีด้านพระพุทธศาสนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 58,131