ผอ.พศจ.สป.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายณัชชัชพงศ์ แดงสกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารอุทิศถวาย พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ พร้อมทั้งพระเดชพระคุณ พระเทพวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชเสนาบดี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง รับธุระเป็นเจ้าภาพพิธีการต้อนรับปฏิสันฐานพระเถรานุเถระที่มาร่วมพิธี ณ วัดกลางวรวิหาร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,198