ผอ.พศจ.สป. ร่วมกิจกรรม WORK SHOP สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนางานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล๕"ในการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ระดับประเทศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนางานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาอาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,165