ผอ.พศจ.สป.เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายชำนาญ ชาญไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิพากษ์แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ สิริบูรพาธรรมสถาน ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ ประธานกรรมการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 93,539