รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
มีความประสงค์รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 อัตรา
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2566

>>> แบบคำร้องขอโอนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR CODE หรือไฟล์แนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คำร้องขอโอนข้าราชการตามมาตรา63.pdf |
pdf หนังสือขอโอนข้าราชการตามมาตรา64.pdf |
pdf JD_จพง.ธุรการชำนาญงาน_พศจ.สป2566.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,198