พศจ.สมุทรปราการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ (ITA)​ ครัังที่ 1/2567

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชำนาญ ชาญไชย มอบหมายให้ นายสุชาติ มวลชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ​ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,165