พศจ.สมุทรปราการ มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้ (26 ม.ค.67) เวลา 08.30 - 16.30 น. นายสุชาติ มวลชัยภูมิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม Mayson Place ห้องประชุมสัมมนา MOOVE Event Centre ถนนแพรกษา เทศบาลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรม และวิทยากรบรรยาย โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,198